वन डढेलो, चोरी शिकार र खुला चरिचरणलाई निरुत्साहित गरौ। जैविक विविधता संरक्षणमा आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याऔं ।।

वन डढेलो, चोरी शिकार र खुला चरिचरणलाई निरुत्साहित गरौ। जैविक विविधता संरक्षणमा आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याऔं ।।