वन रहे पानी रहला, पानी रहे अन्न । अन्न नभै सकिदैन, जीवन हाम्रो धान्न । त्यसर्थ, रुख रोपौं, वन जोगाऔं ।।

वन रहे पानी रहला, पानी रहे अन्न । अन्न नभै सकिदैन, जीवन हाम्रो धान्न । त्यसर्थ, रुख रोपौं, वन जोगाऔं ।।