सब डिभिजन वन कार्यालयहरु

१. रेसुङ्गा मुसिकोट सव डिभिजन वन कार्यालय
२. गुल्मीदरवार छत्रकोट सव डिभिजन वन कार्यालय
३. रुरु सत्यवती सव डिभिजन वन कार्यालय
४. कालीगण्डकी चन्द«कोट सव डिभिजन वन कार्यालय
५. इश्मा धुर्कोट सव डिभिजन वन कार्यालय
६. मदाने मालिका सव डिभिजन वन कार्यालय